Adatvédelem

A Naning webáruház üzemeltetője a Felhasználók és Vásárlók adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat megtartva kezeli, és ezáltal hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. Az általunk kezelt adatokat harmadik félnek nem adjuk át.

Ide vonatkozó jogszabályok:
- 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről,
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
- 2011. évi CXII. törvény az információ önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.
A regisztráció során kizárólag olyan adatokat kérünk, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek.
A regisztrációkor, vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezhetjük.
A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Naning internetes webáruház mindenkori üzemeltetője a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja.
A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről.